Privacybeleid

Wij vinden het garanderen van uw privacy en de bescherming van uw gegevens erg belangrijk. We verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met die informatie. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. We stellen de gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.
Ons privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Chocodis bvba. De ingangsdatum van deze voorwaarden is 25/05/2018.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact met ons opnemen.

 

Verwerkingsactiviteit

Wanneer verwerken persoonsgegevens?
Bij het opmaken van facturen verwerken we uw naam, adres, telefoonnummer en en details met betrekking tot de bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. De persoonsgegevens worden beschermd opgeslagen en verzonden naar de klant in kwestie. Voor het bijhouden van de administratie en boekhouding maken we gebruik van de diensten van Winbooks. Winbooks is tot geheimhouding verplicht en behandelt alle gegevens vertrouwelijk en niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

 

Waar bewaren wij de persoonsgegevens?
Onze informatie wordt enkel bewaard binnen Europese Economische Ruimte. De bescherming ervan is dus ten volle verzekerd. Persoonsgegevens worden niet gedeeld met derden of overgedragen buiten de Europese Economische Ruimte.

 

Hoelang bewaren we de persoonsgegevens?
De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking.

 

Uw rechten
Op grond van de geldende Belgische en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

  • Recht op inzage: Je kunt ons vragen welke persoonsgegevens wij van je verwerken, waarvoor wij die verwerken, welke categorieën van persoonsgegevens wij verwerken, met welke categorieën van derden wij je persoonsgegevens delen, wat de oorsprong is van de verwerkte gegevens.
  • Recht op gegevenswissing: Je kunt ons vragen jouw informatie te wissen. U ontvangt dan van ons binnen 30 een antwoord op uw verzoek.
  • Recht op beperking van verwerking: U heeft altijd het recht om de gegevens die wij verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken.
  • Recht op overdraagbaarheid van de gegevens: U heeft altijd het recht om de gegevens die wij verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren.
  • Recht op terugtrekken van toestemming: Indien de verwerking van een persoonsgegevens gebaseerd is op de grondslag toestemming, heeft u als gebruiker te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken.
  • Recht op bezwaar: U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Chocodis bvba.U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met ons.

 

 

Beveiliging

Chocodis neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan.
Indien u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, dat er aanwijzingen zijn van misbruik of indien u meer informatie wenst over de beveiliging, neem dan contact op met Chocodis via info@chocodis.be.